Dostlarımızla Farklılıklarımız Bağlarımızdır

Şöyle bir mitolojik hikaye anlatılır Eski Yunan’dan: Bir zamanlar insanlar bugün olduğu gibi tek değil, yaratılıştan birbirine yapışık çifter kişiler halindelermiş. Yapışıklarmış birbirlerine, hem ayaktan hem kollardan. Ancak Zeus, bir gün insanlara bilmediğimiz bir sebepten dolayı sinirlenmiş. Bir ceza vermiş onlara. İki kişi halinde dolaşan insanları birbirinden ayırmış ve o günden sonra herkes eskiden yapışık olduğu çiftini aramaya başlamış.

(daha&helliip;)

Fazlasını Oku